Sněmovní tisk 870
Rozh. vl. o přeletech ozbrojených sil přes území ČR - 2005

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2005

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

Senát

  • PS

    Karel Kühnl předložil Senátu dokument 24. 1. 2005 jako senátní tisk 16/0.

  • O

    Organizační výbor dne 14. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (PhDr. Jiří Pospíšil).

  • V
    • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 23. 2. 2005 a přijal usnesení č. 22, které bylo rozdáno jako tisk 16/1 (bere na vědomí).Hesla věcného rejstříku: Armáda

Deskriptory EUROVOCu: armáda, nadnárodní ozbrojené síly, NATO, Partnerství pro mír, vojenské cvičení, vojenské letectvoISP (příhlásit)