Sněmovní tisk 865
Novela z. o vzdělávání - školský zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 21. 1. 2005.
Zástupce navrhovatele: Bartoš Walter a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 865/0 dne 24. 1. 2005.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 1. 2005. Vláda 1. 3. 2005 nezaujala stanovisko.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Školství

Deskriptory EUROVOCu: přístup ke vzdělání, střední vzdělání, výběr žáků

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)