Sněmovní tisk 863
Novela z. o církvích a náboženských společnostech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 1. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr kultury.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 12. 7. 2005 návrh zákona Senátu jako tisk 111, dokument 111/0.

 • O

  Organizační výbor dne 13. 7. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Zdeněk Bárta) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ing. Jiří Šneberger).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 20. 7. 2005 a přijal usnesení č. 74, které bylo rozdáno jako tisk 111/1 (zamítá).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 20. 7. 2005 a přijal usnesení č. 41, které bylo rozdáno jako tisk 111/2 (zamítá).
 • S

  Návrh projednán dne 4. 8. 2005 na 7. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 211).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 9. 8. 2005 poslancům jako tisk 863/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 9. 8. 2005 poslancům jako tisk 863/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 22. 11. 2005 na 51. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 55, usnesení č. 1985).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 24. 11. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 12. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 12. 2005.

Zákon vyhlášen 23. 12. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 173 pod číslem 495/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Církev

Deskriptory EUROVOCu: církev, dobročinná organizace, instituce náboženství, právnická osoba, svoboda vyznání, vztah mezi církví a státem

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)