Sněmovní tisk 845
Senát. n. z. o státním občanství

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  Skupina senátorů (Jaroslav Šula, Karel Barták, František Kroupa, Ivo Bárek, Martin Mejstřík a Jitka Seitlová) předložila Senátu návrh zákona 29. 7. 2004. Návrh zákona rozeslán dne 30. 7. 2004 senátorům jako tisk 406/0.

 • O

  Organizační výbor dne 12. 11. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Martin Mejstřík) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Edvard Outrata), Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Josef Zoser), Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí (RNDr. Jitka Seitlová).

 • V
  • Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí projednal návrh dne 23. 11. 2004 a přijal usnesení č. 41, které bylo rozdáno jako tisk 406/2 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 1. 12. 2004 a přijal usnesení č. 130, které bylo rozdáno jako tisk 406/3 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 8. 12. 2004 a přijal usnesení č. 247, které bylo rozdáno jako tisk 406/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 8. 12. 2004 a přijal usnesení č. 205, které bylo rozdáno jako tisk 406/4 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 4. 11. 2004 na 18. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 529).

  Návrh projednán dne 10. 12. 2004 na 18. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 571).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 16. 12. 2004.
Zástupce navrhovatele: Jitka Seitlová, Ivo Bárek.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 845/0 dne 21. 12. 2004.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 12. 2004. Vláda zaslala stanovisko 13. 1. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 1. 2005 jako tisk 845/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 2. 2005 (usnesení č. 395). Určil zpravodaje: Ing. Václav Votava a navrhl přikázat k projednání výborům: Petiční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23. 3. 2005 na 42. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1593).

 • V
  • Petiční výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 5. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 845/2 (přerušuje projednávání).
  • Zahraniční výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 6. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 845/3 (doporučuje schválit).
  • Petiční výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 9. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 845/4 (doporučuje zamítnout).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 845/5, který byl rozeslán 26. 10. 2005 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 11. 2005 na 51. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 65, usnesení č. 1986).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 3. 1. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 206, dokument 206/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 1. 2006 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ing. Jiří Stodůlka) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Josef Pavlata), Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Josef Zoser).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 11. 1. 2006 a přijal usnesení č. 74, které bylo rozdáno jako tisk 206/1 (nezabývat se).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 11. 1. 2006 a přijal usnesení č. 109, které bylo rozdáno jako tisk 206/2 (schvaluje).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 18. 1. 2006 a přijal usnesení č. 111, které bylo rozdáno jako tisk 206/3 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 1. 2006 na 9. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 314).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 2. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 2. 2006.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 2. 2006.

Zákon vyhlášen 27. 2. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 22 pod číslem 46/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Občanství, Obchod a služby

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Politika

Deskriptory EUROVOCu: aplikace zákona, Československo, dvojí státní příslušnost, státní občanství, udělení občanství

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)