Sněmovní tisk 837
Novela z. o informačních systémech veřejné správy

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 12. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr informatiky.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 8. 11. 2005 návrh zákona Senátu jako tisk 181, dokument 181/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 11. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Prof.RNDr. Bedřich Moldan, CSc.) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Adolf Jílek).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 23. 11. 2005 a přijal usnesení č. 65, které bylo rozdáno jako tisk 181/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 1. 12. 2005 a přijal usnesení č. 209 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 7. 12. 2005 a přijal usnesení č. 212, které bylo rozdáno jako tisk 181/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 12. 2005 na 8. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 285).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 13. 12. 2005 poslancům jako tisk 837/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 13. 12. 2005 poslancům jako tisk 837/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 10. 2. 2006 na 53. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 716, usnesení č. 2207).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 2. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 3. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 8. 3. 2006.

Zákon vyhlášen 15. 3. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 30 pod číslem 81/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Správa státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: elektronická správa, elektronický podpis, informační legislativa, informační politika, informační systém, normalizace, ochrana údajů, ústřední orgány státní správy, veřejná správa, výměna informací, zpřístupňování informací

Navržené změny předpisů (10)ISP (příhlásit)