Sněmovní tisk 822
Novela z. o výkonu ústavní výchovy

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 11. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr školství.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 12. 7. 2005 návrh zákona Senátu jako tisk 109, dokument 109/0.

 • O

  Organizační výbor dne 13. 7. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Milan Bureš).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 20. 7. 2005 a přijal usnesení č. 70, které bylo rozdáno jako tisk 109/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 28. 7. 2005 na 7. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 183).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 4. 8. 2005 poslancům jako tisk 822/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 4. 8. 2005 poslancům jako tisk 822/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 8. 2005 na 46. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 80, usnesení č. 1834).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 8. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 9. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 9. 2005.

Zákon vyhlášen 1. 10. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 133 pod číslem 383/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Mládež, Školství

Deskriptory EUROVOCu: dítě, ochrana práv a svobod, školství, speciální vzdělávání, vyživovací povinnost, zločinnost mládeže, zvláštní výchovná péče

Navržené změny předpisů (8)ISP (příhlásit)