Sněmovní tisk 81
Návrh novely Ústavy České republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Eva Dundáčková, Jiří Pospíšil) předložila sněmovně návrh zákona 3. 10. 2002.
Zástupce navrhovatele: Dundáčková E., Pospíšil J..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 81/0 dne 10. 10. 2002.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 10. 2002. Vláda zaslala stanovisko 7. 11. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 11. 2002 jako tisk 81/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 15. 11. 2002. Určil zpravodaje: JUDr. Miloslav Výborný a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 14)

 • 1

  1. Čtení bylo zahájeno 20. 2. 2003 na 10. schůzi, projednávání bylo odročeno (hlasování č. 56, usnesení č. 253).
  Projednávání pokračovalo 15. 5. 2003 na 16. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 74, usnesení č. 445).Hesla věcného rejstříku: Prezident republiky, Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: hlava státu, promlčení výkonu trestu, ústavní právo

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)