Sněmovní tisk 801
Novela z. o spotřebních daních - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 10. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 801/0 dne 20. 10. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 10. 2004 (usnesení č. 346). Určil zpravodaje: Michal Doktor a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 2. 11. 2004 na 37. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1328).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 12. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 801/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 801/2, který byl rozeslán 11. 2. 2005 v 11:10.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 2. 2005 na 41. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 421, usnesení č. 1534).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 7. 3. 2005 návrh zákona Senátu jako tisk 38, dokument 38/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 3. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Milan Balabán) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro záležitosti Evropské unie (Jiří Oberfalzer).

 • V
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 23. 3. 2005 a přijal usnesení č. 61, které bylo rozdáno jako tisk 38/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 30. 3. 2005 a přijal usnesení č. 60, které bylo rozdáno jako tisk 38/1 (pozměňovací návrhy).

  Pozměňovací návrhy byly dne 2005-03-31 rozdány jako tisk 38/3.

 • S

  Návrh projednán dne 31. 3. 2005 na 4. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 105).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 8. 4. 2005 poslancům jako tisk 801/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 8. 4. 2005 poslancům jako tisk 801/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 37, usnesení č. 1632).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 5. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 5. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 5. 2005.

Zákon vyhlášen 3. 6. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 78 pod číslem 217/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Správa státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: daň ze spotřeby, fiskální politika, spotřební daň, tabákový průmysl

Navržené změny předpisů (8)ISP (příhlásit)