Sněmovní tisk 798
Úml. o potlačování obchodu s lidmi - výpověď

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 19. 10. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 798/0 dne 21. 10. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 21. 10. 2004 (usnesení č. 346). Určil zpravodaje: Ing. Jan Schwippel, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 29. 3. 2005 na 42. schůzi. Mezinárodní smlouva zamítnuta (usnesení č. 1604).

Senát

 • PS

  František Bublan předložil Senátu mezinárodní smlouvu 21. 10. 2004 jako senátní tisk 424/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 11. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Zdeněk Bárta) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Josef Zoser), Ústavně-právní výbor (Ladislav Macák).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 18. 11. 2004 a přijal usnesení č. 243, které bylo rozdáno jako tisk 424/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 8. 12. 2004 a přijal usnesení č. 4, které bylo rozdáno jako tisk 424/2 (záznam z jednání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 8. 12. 2004 a přijal usnesení č. 134, které bylo rozdáno jako tisk 424/3 (odročuje jednání).
 • S

  Návrh zařazen na 3. schůzi Senátu.
  Senát projednání návrhu dne 27. 1. 2005 odročil (usnesení č. 47).
  Návrh zařazen na schůzi Senátu.
  Senát návrh dne 11. 11. 2010 neprojednal nebo k němu nepřijal usnesení.



Deskriptory EUROVOCu: mezinárodní dohoda, obchodování s lidmi, prostituce, vypovědění smlouvy



ISP (příhlásit)