Sněmovní tisk 778
Nov. z. o stavebním spoření a o dopl. z. o daních z příjmu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. předložil sněmovně návrh zákona 24. 9. 2004.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 778/0 dne 29. 9. 2004.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 9. 2004. Vláda zaslala stanovisko 27. 10. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 11. 2004 jako tisk 778/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 11. 2004 (usnesení č. 353). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Svoboda a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 15. 2. 2005 na 41. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1489).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 4. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 778/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 778/3, který byl rozeslán 5. 5. 2005 v 11:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 5. 2005 na 44. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 152, usnesení č. 1664).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 23. 5. 2005 návrh zákona Senátu jako tisk 77, dokument 77/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 5. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Pavel Eybert) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ivan Adamec).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 8. 6. 2005 a přijal usnesení č. 99, které bylo rozdáno jako tisk 77/2 (neprojednávat).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 15. 6. 2005 a přijal usnesení č. 36, které bylo rozdáno jako tisk 77/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 6. 2005 na 6. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 153).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 6. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 7. 2005.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 7. 2005.

Zákon vyhlášen 18. 7. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 104 pod číslem 292/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Spoření

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: bankovní poplatek, daň z příjmů, hypoteční banka, hypotekární úvěr, státní podpora, stavební výpomoc, úvěr

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)