Sněmovní tisk 756
N.z. o rozhlasových a televizních poplatcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jaromír Talíř, Taťána Fischerová, Eva Nováková, Anna Čurdová, Ladislav Skopal, Hana Šedivá) předložila sněmovně návrh zákona 30. 7. 2004.
Zástupce navrhovatele: Talíř Jaromír a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 756/0 dne 2. 8. 2004.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 8. 2004. Vláda zaslala stanovisko 3. 9. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 6. 9. 2004 jako tisk 756/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 20. 7. 2005 návrh zákona Senátu jako tisk 121, dokument 121/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 7. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Václav Jehlička) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Ivo Bárek), Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky (Ing. Adolf Jílek).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 27. 7. 2005 a přijal usnesení č. 3, které bylo rozdáno jako tisk 121/1 (záznam z jednání).
  • Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky projednal návrh dne 27. 7. 2005 a přijal usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako tisk 121/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 3. 8. 2005 a přijal usnesení č. 152, které bylo rozdáno jako tisk 121/3 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 5. 8. 2005 na 7. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 222).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 8. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 8. 2005.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 9. 2005.

Zákon vyhlášen 13. 9. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 122 pod číslem 348/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Poplatky, Rozhlas, Televize

Deskriptory EUROVOCu: parafiskalita, rozhlasové vysílání, televize, veřejná instituce, veřejná služba

Navržené změny předpisů (4):

CitaceZměnaPředpisOd
135/1997novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů756/4
231/2001novelizujeZákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů756/4
192/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů756/4
252/1994rušíZákon o rozhlasových a televizních poplatcích756/0


ISP (příhlásit)