Sněmovní tisk 749
Novela z. o uznávání odborné kvalifikace - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 7. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr školství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 749/0 dne 27. 7. 2004.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 27. 7. 2004. Určil zpravodaje: RNDr. Vladimír Koníček a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu (rozhodnutí č. 40)

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 23. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 23. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 71, usnesení č. 1263).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 7. 10. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 415, dokument 415/0.

 • O

  Organizační výbor dne 13. 10. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Jiří Zlatuška) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro záležitosti Evropské unie (PaedDr. Alena Gajdůšková).

 • V
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 21. 10. 2004 a přijal usnesení č. 302, které bylo rozdáno jako tisk 415/2 (schvaluje).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 27. 10. 2004 a přijal usnesení č. 237, které bylo rozdáno jako tisk 415/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 4. 11. 2004 na 18. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 523).
  Návrh projednán dne 4. 11. 2004 na 18. schůzi Senátu.
  Senát schválil doprovodné usnesení (usnesení č. 524).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 11. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 11. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 11. 2004.

Zákon vyhlášen 29. 11. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 201 pod číslem 588/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Kvalifikace pracovní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Politika, Pracovní síla, Školství

Deskriptory EUROVOCu: odborná kvalifikace, politika zaměstnanosti EU, svoboda poskytovat služby, uznání diplomu, uznání dokladů o odborné kvalifikaci, uznání studia, volný pohyb pracovníků

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
18/2004novelizujeZákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)749/0


ISP (příhlásit)