Sněmovní tisk 73
Návrh zákona Pardub. kraje o daních z příjmů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Zastupitelstvo Pardubického kraje předložilo sněmovně návrh zákona 24. 9. 2002.
Zástupce navrhovatele: Línek Roman.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 73/0 dne 27. 9. 2002.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 9. 2002. Vláda zaslala stanovisko 22. 10. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 10. 2002 jako tisk 73/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 11. 2002 (usnesení č. 54). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kocourek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 27. 11. 2002 na 8. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 27. 11. 2002 na 8. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 68, usnesení č. 178).Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Komunikace dopravní

Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmů, místní orgány státní správy, odpis, regionální orgány státní správy, silniční síť

Navržené změny předpisů (2):

CitaceZměnaPředpisOd
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů73/0
13/1997novelizujeZákon o pozemních komunikacích73/0


ISP (příhlásit)