Sněmovní tisk 718
Novela z. o daních z příjmů - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 6. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 718/0 dne 25. 6. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 6. 2004 (usnesení č. 322). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Kalousek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 23. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1260).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 10. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 718/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 11. 2004 na 37. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 11. 2004 na 37. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 718/2, který byl rozeslán 3. 11. 2004 v 10:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 5. 11. 2004 na 37. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 222, usnesení č. 1361).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 12. 11. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 449, dokument 449/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Milan Balabán) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro záležitosti Evropské unie (Ing. Helena Rögnerová), Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (RNDr. Alena Palečková).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 1. 12. 2004 a přijal usnesení č. 77, které bylo rozdáno jako tisk 449/2 (schvaluje).
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 1. 12. 2004 a přijal usnesení č. 327, které bylo rozdáno jako tisk 449/3 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 2. 12. 2004 a přijal usnesení č. 15, které bylo rozdáno jako tisk 449/1 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 9. 12. 2004 na 18. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 557).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 12. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 12. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 12. 2004.

Zákon vyhlášen 30. 12. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 228 pod číslem 669/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmu fyzických osob, daňová úleva, dítě, manželé, odpis, rodina

Navržené změny předpisů (11):

CitaceZměnaPředpisOd
463/1991novelizujeZákon o životním minimu718/0
482/1991novelizujeZákon České národní rady o sociální potřebnosti718/0
563/1991novelizujeZákon o účetnictví718/2
338/1992novelizujeZákon České národní rady o dani z nemovitostí718/0
357/1992novelizujeZákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí718/0
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů718/0
593/1992novelizujeZákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů718/0
87/1995novelizujeZákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů718/0
185/2004novelizujeZákon o Celní správě České republiky718/2
235/2004novelizujeZákon o dani z přidané hodnoty718/2
257/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech718/0


ISP (příhlásit)