Sněmovní tisk 669
Novela z. o Vojenském obran. zpravodajství

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 5. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr obrany.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 669/0 dne 20. 5. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 5. 2004 (usnesení č. 303). Určil zpravodaje: Tomáš Kladívko a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 18. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1176).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona 2. 11. 2005 vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Armáda, Služby zpravodajské

Deskriptory EUROVOCu: armáda, činnost základních institucí, obranná politika, pravomoc instituce, tajná služba, veřejná bezpečnost

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)