Sněmovní tisk 663
Nov. z. převod majetku státu na jiné osoby

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 663/0 dne 6. 5. 2004.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 5. 2004. Vláda zaslala stanovisko 4. 6. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 4. 6. 2004 jako tisk 663/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 6. 2004 (usnesení č. 307). Určil zpravodaje: Ing. Jan Mládek, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 18. 6. 2004 na 33. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 90, usnesení č. 1174).Hesla věcného rejstříku: Důchody, Fond národního majetku

Deskriptory EUROVOCu: převod vlastnictví, příjmová politika, veřejný majetek

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)