Sněmovní tisk 659
Úml. K.3 o vzáj. spolupráci mezi cel. správami

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 4. 5. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 659/0 dne 18. 5. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 27. 5. 2004 (usnesení č. 303). Určil zpravodaje: Ing. Tomáš Dub a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 29. 6. 2004 na 33. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1209).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 10. 9. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 659/1 (doporučuje schválit, doplňující usnesení).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 24. 9. 2004 na 35. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1286).

Senát

 • PS

  Bohuslav Sobotka předložil Senátu mezinárodní smlouvu 4. 5. 2004 jako senátní tisk 354/0.

 • O

  Organizační výbor dne 12. 5. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Emil Škrabiš) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Petr Smutný), Výbor pro záležitosti Evropské unie (Ing. Adolf Jílek).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh a přijal usnesení č. 318, které bylo rozdáno jako tisk 354/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 2. 6. 2004 a přijal usnesení č. 164, které bylo rozdáno jako tisk 354/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 16. 6. 2004 a přijal usnesení č. 253 (odročuje jednání).
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 28. 7. 2004 a přijal usnesení č. 275, které bylo rozdáno jako tisk 354/3 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 5. 8. 2004 na 17. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 513).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 4. 10. 2004.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 23. 6. 2009 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 21 pod číslem 50/2009 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: celní delikty, celní režim EU, celní spolupráce, přeshraniční spolupráce, Smlouva o Evropské uniiISP (příhlásit)