Sněmovní tisk 642
Novela z. o nouzových zásobách ropy - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 4. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 642/0 dne 23. 4. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 4. 2004 (usnesení č. 289). Určil zpravodaje: Ing. Karel Vymětal a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 5. 2004 na 31. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1114).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 6. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 642/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 642/2, který byl rozeslán 22. 6. 2004 v 18:05.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 6. 2004 na 33. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 162, usnesení č. 1196).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 15. 7. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 384, dokument 384/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 7. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (František Kopecký).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 21. 7. 2004 a přijal usnesení č. 338, které bylo rozdáno jako tisk 384/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 7. 2004 na 17. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 485).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 27. 7. 2004 poslancům jako tisk 642/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 27. 7. 2004 poslancům jako tisk 642/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 24. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 94, usnesení č. 1271).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 10. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 10. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 10. 2004.

Zákon vyhlášen 9. 11. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 189 pod číslem 560/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Paliva a maziva, Zásobování

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: energetická krize, hospodaření se zdroji, ropa, ropná politika, strategická rezerva, zásobování energií, zásoby

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)