Sněmovní tisk 636
Novela z. o ochraně utaj. skutečností

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 4. 2004.
Zástupce navrhovatele: Špidla Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 636/0 dne 20. 4. 2004.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 4. 2004 (usnesení č. 289). Určil zpravodaje: Ing. Jan Klas a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 5. 5. 2004 na 31. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 5. 5. 2004 na 31. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 46, usnesení č. 1108).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 6. 5. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 356, dokument 356/0.

 • O

  Organizační výbor dne 12. 5. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. František Kroupa).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 19. 5. 2004 a přijal usnesení č. 162, které bylo rozdáno jako tisk 356/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 3. 6. 2004 na 16. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 455).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 7. 6. 2004 poslancům jako tisk 636/1.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 7. 6. 2004 poslancům jako tisk 636/2.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 22. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 119, usnesení č. 1186).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 6. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 6. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 6. 2004.

Zákon vyhlášen 29. 6. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 127 pod číslem 386/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ochrana hospodářského a služebního tajemství

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Obrana a bezpečnost

Deskriptory EUROVOCu: aplikace zákona, důvěrná informace, ochrana komunikací, zpřístupňování informací

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)