Sněmovní tisk 631
N.z. o příspěvku na nájemné

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Tomáš Vrbík, Karel Kühnl, Robert Vokáč) předložila sněmovně návrh zákona 2. 4. 2004.
Zástupce navrhovatele: Vrbík Tomáš a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 631/0 dne 6. 4. 2004.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 4. 2004. Vláda zaslala stanovisko 6. 5. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 5. 2004 jako tisk 631/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Politika bytová, Příspěvky státní

Deskriptory EUROVOCu: bydlení, příjem, příjem domácnosti, pronájem, pronájem nemovitosti, sociální dávky, trvalý pobyt, úprava nájmů

Navržené změny předpisů (6):

CitaceZměnaPředpisOd
337/1992novelizujeZákon České národní rady o správě daní a poplatků631/0
368/1992novelizujeZákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky631/0
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře631/0
242/1997novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů631/0
75/1997rušíZákon o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie631/0
132/1997rušíZákon o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení nájemného a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb.631/0


ISP (příhlásit)