Sněmovní tisk 605
Novela z. o občanských průkazech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 3. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 15. 7. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 392, dokument 392/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 7. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Rostislav Harazin) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. František Kroupa).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 21. 7. 2004 a přijal usnesení č. 99, které bylo rozdáno jako tisk 392/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 21. 7. 2004 a přijal usnesení č. 175, které bylo rozdáno jako tisk 392/2 (pozměňovací návrhy).

  Pozměňovací návrhy byly dne 2004-07-21 rozdány jako tisk 392/3.

 • S

  Návrh projednán dne 22. 7. 2004 na 17. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 493).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 27. 7. 2004 poslancům jako tisk 605/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 27. 7. 2004 poslancům jako tisk 605/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 24. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 93, usnesení č. 1270).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 10. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 10. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 10. 2004.

Zákon vyhlášen 9. 11. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 189 pod číslem 559/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Cizinci, Evidence obyvatel

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Mezinárodní styky, Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: cestovní pas, důvěrná informace, evidence obyvatelstva, identifikační průkaz, ochrana komunikací, povolení k pobytu, volný pohyb osob

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)