Sněmovní tisk 604
V.n.z. o změnách hranic krajů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 3. 2004.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 5. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 370, dokument 370/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 5. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Vladimír Schovánek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Bohumil Čada).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 2. 6. 2004 a přijal usnesení č. 91, které bylo rozdáno jako tisk 370/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 2. 6. 2004 a přijal usnesení č. 311, které bylo rozdáno jako tisk 370/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 10. 6. 2004 na 16. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 468).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 6. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 6. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 6. 2004.

Zákon vyhlášen 29. 6. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 127 pod číslem 387/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Rozpočet, Vyšší územní samosprávné celky (VÚSC)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: hranice, místní daň, region, samosprávná obec, správní celek, územní samospráva

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)