Sněmovní tisk 575
Novela z. o ochraně přírody a krajiny - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 1. 2004.
Zástupce navrhovatele: Ambrozek Libor.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 575/0 dne 30. 1. 2004.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 1. 2004 (usnesení č. 245). Určil zpravodaje: RNDr. František Pelc a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 11. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 11. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 902).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 10 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 2. 2004 na 28. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 2. 2004 na 28. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 575/3, který byl rozeslán 26. 2. 2004 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 3. 2004 na 28. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 90, usnesení č. 953).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 12. 3. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 307, dokument 307/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 3. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (RNDr. Jitka Seitlová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Ing. Jaroslav Šula), Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova (Ing. Petr Smutný).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 31. 3. 2004 a přijal usnesení č. 80, které bylo rozdáno jako tisk 307/1 (schvaluje).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 31. 3. 2004 a přijal usnesení č. 3, které bylo rozdáno jako tisk 307/2 (záznam z jednání).
  • Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova projednal návrh dne 31. 3. 2004 a přijal usnesení č. 51, které bylo rozdáno jako tisk 307/3 (doporučuje).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 4. 2004 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 391).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 4. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 4. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 4. 2004.

Zákon vyhlášen 28. 4. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 72 pod číslem 218/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie

Deskriptory EUROVOCu: chráněné území, ochrana rostlinné říše, ochrana živočišné říše, ochrana životního prostředí, přírodní rezervace

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)