Sněmovní tisk 572
Novela z. o působ. Správy stát. hmot. rezerv

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 1. 2004.
Zástupce navrhovatele: Urban Milan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 572/0 dne 27. 1. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 1. 2004 (usnesení č. 245). Určil zpravodaje: Ing. Ladislav Býček a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 18. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 912).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 4. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 572/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 5. 2004 na 31. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 5. 2004 na 31. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 572/2, který byl rozeslán 5. 5. 2004 v 13:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 5. 2004 na 31. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 116, usnesení č. 1140).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 5. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 366, dokument 366/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 5. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Ivo Bárek).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 2. 6. 2004 a přijal usnesení č. 306, které bylo rozdáno jako tisk 366/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 10. 6. 2004 na 16. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 470).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 6. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 6. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 8. 7. 2004.

Zákon vyhlášen 19. 7. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 137 pod číslem 419/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Správa státních hmotných rezerv

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Politika, Školství

Deskriptory EUROVOCu: humanitární pomoc, rezervy, výjimečný stav, vynětí půdy z produkce, zvláštní stav

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)