Sněmovní tisk 570
V.n.z. o stát. dluh.progr.na úhradu rozp. schodku SR ČR 04

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 1. 2004.
Zástupce navrhovatele: Sobotka Bohuslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 570/0 dne 27. 1. 2003.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 1. 2004 (usnesení č. 245). Určil zpravodaje: Mgr. Ing. Michal Kraus, Ph.D., MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 12. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 906).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 12. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Sněmovna s návrhem zákona nevyslovila souhlas. Návrh zákona 12. 2. 2004 na 27. schůzi přikázán k projednání výborům (usnesení č. 906).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 3. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 570/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 3. 2004 na 30. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 3. 2004 na 30. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 570/2, který byl rozeslán 26. 3. 2004 v 10:10.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 31. 3. 2004 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 156, usnesení č. 1007).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 6. 4. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 333, dokument 333/0.

 • O

  Organizační výbor dne 6. 4. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ivan Adamec).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 29. 4. 2004 a přijal usnesení č. 285, které bylo rozdáno jako tisk 333/1 (nezabývat se).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 4. 2004 na 15. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 426).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 5. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 5. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 5. 2004.

Zákon vyhlášen 27. 5. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 104 pod číslem 313/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Rozpočet

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství

Deskriptory EUROVOCu: emise cenných papírů, financování rozpočtu, rozpočtový schodek, státní rozpočet

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)