Sněmovní tisk 559
Novela z. o silniční dopravě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Zastupitelstvo hlavního města Prahy předložilo sněmovně návrh zákona 12. 1. 2004.
Zástupce navrhovatele: Blažek Rudolf.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 559/0 dne 13. 1. 2004.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 1. 2004. Vláda zaslala stanovisko 13. 2. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 2. 2004 jako tisk 559/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 2. 2004 (usnesení č. 257). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Hojda a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 7. 4. 2004 na 30. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1038).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 3. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 559/2 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 3. 2005 na 42. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 3. 2005 na 42. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 559/3, který byl rozeslán 24. 3. 2005 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 3. 2005 na 42. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 135, usnesení č. 1618).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 11. 4. 2005 návrh zákona Senátu jako tisk 56, dokument 56/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 4. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Vladimír Schovánek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Jan Rakušan).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 27. 4. 2005 a přijal usnesení č. 77, které bylo rozdáno jako tisk 56/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 27. 4. 2005 a přijal usnesení č. 29, které bylo rozdáno jako tisk 56/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 4. 5. 2005 na 5. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 133).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 6. 5. 2005 poslancům jako tisk 559/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 6. 5. 2005 poslancům jako tisk 559/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 18. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 315, usnesení č. 1713).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 5. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 6. 2005.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 7. 6. 2005.

Zákon vyhlášen 16. 6. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 84 pod číslem 229/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Obchod a služby

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Občan

Deskriptory EUROVOCu: dopravce, dopravní licence, dopravní podnik, goodwill, silniční doprava, taxi, živnost

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)