Sněmovní tisk 542
Novela z. o sdruž. v politických stranách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Libor Ježek, Antonín Macháček, Petr Rafaj, Vladimír Doležal, Ladislav Šustr, Jiří Patočka, Jaroslav Gongol, Miroslav Opálka, Miloslav Vlček) předložila sněmovně návrh zákona 27. 11. 2003.
Zástupce navrhovatele: Ježek Libor a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 542/0 dne 27. 11. 2003.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 28. 11. 2003. Vláda zaslala stanovisko 19. 12. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 12. 2003 jako tisk 542/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 8. 1. 2004. Určil zpravodaje: Ing. Jiří Václavek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 31. 3. 2004 na 30. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1011).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 6. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 542/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 542/3, který byl rozeslán 22. 6. 2004 v 15:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 29. 6. 2004 na 33. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 244, usnesení č. 1218).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 7. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 398, dokument 398/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 7. 2004 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Vladimír Kulhánek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Ivo Bárek).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 28. 7. 2004 a přijal usnesení č. 116, které bylo rozdáno jako tisk 398/1 (nezabývat se).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 28. 7. 2004 a přijal usnesení č. 343, které bylo rozdáno jako tisk 398/2 (nezabývat se).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 7. 2004 na 17. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 509).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 3. 8. 2004 poslancům jako tisk 542/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 3. 8. 2004 poslancům jako tisk 542/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 24. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 91, usnesení č. 1269).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 10. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 10. 2004.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 10. 2004.

Zákon vyhlášen 9. 11. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 189 pod číslem 556/2004 Sb.Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, PolitikaDeskriptory EUROVOCu: financování strany, názorové hnutí, politické strany, svoboda spolčování

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)