Sněmovní tisk 532
Novela z. o finančním arbitrovi

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 11. 2003.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 532/0 dne 14. 11. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 11. 2003 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: Ing. Miloslav Vlček a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 3. 2004 na 30. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 996).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 28. 4. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 532/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 532/2, který byl rozeslán 16. 6. 2004 v 13:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 29. 6. 2004 na 33. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 228, usnesení č. 1215).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 7. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 397, dokument 397/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 7. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ivan Adamec).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 28. 7. 2004 a přijal usnesení č. 342, které bylo rozdáno jako tisk 397/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 7. 2004 na 17. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 507).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 3. 8. 2004 poslancům jako tisk 532/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 3. 8. 2004 poslancům jako tisk 532/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 24. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 89, usnesení č. 1268).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 10. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 10. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 10. 2004.

Zákon vyhlášen 9. 11. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 189 pod číslem 558/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Finance

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Obchod, Peněžnictví a pojišťovnictví, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: finanční kontrola, manažerské účetnictví, směnečná arbitráž

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)