Sněmovní tisk 529
V.n.z. o podp. využ. obnovitel. zdrojů - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 11. 2003.
Zástupce navrhovatele: min.průmyslu, min.živ.prostř..

Poslanecká sněmovna


 • V
 • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 2. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 529/2 (komplexní pozměňující návrh).
Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 2. 2005 na 41. schůzi.
Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 529/3, který byl rozeslán 15. 2. 2005 v 16:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 2. 2005 na 41. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 513, usnesení č. 1563).

 • Senát

  • PS

   Poslanecká sněmovna postoupila dne 7. 3. 2005 návrh zákona Senátu jako tisk 40, dokument 40/0.

  • O

   Organizační výbor dne 9. 3. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (MUDr. Jaroslav Mitlener) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Adolf Jílek).

  • V
   • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 3. 2005 a přijal usnesení č. 52 (přerušuje projednávání).
   • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 30. 3. 2005 a přijal usnesení č. 24, které bylo rozdáno jako tisk 40/1 (schvaluje).
   • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 30. 3. 2005 a přijal usnesení č. 57, které bylo rozdáno jako tisk 40/2 (pozměňovací návrhy).
  • S

   Návrh projednán dne 31. 3. 2005 na 4. schůzi Senátu.
   Senát návrh schválil (usnesení č. 98).

  Prezident republiky

  • P

   Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 4. 2005.
   Prezident zákon 26. 4. 2005 nepodepsal a nevrátil zpět sněmovně.

  Sbírka zákonů

  • VL

   Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 5. 2005.

  Zákon vyhlášen 5. 5. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 66 pod číslem 180/2005 Sb.  Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Energetika

  Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Zdravotnictví, Životní prostředí

  Deskriptory EUROVOCu: alternativní energie, bioplyn, elektrická energie, geotermální energie, obnovitelná energie, obnovitelné zdroje, solární energie, tepelná energie, větrná energie, vodní energie, využívání zdrojů

  Navržené změny předpisů (3)  ISP (příhlásit)