Sněmovní tisk 514
Novela z. trestní zákon - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 11. 2003.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 514/0 dne 13. 11. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 11. 2003 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: JUDr. Vlasta Parkanová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 18. 12. 2003 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 876).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 4. 2004 na 30. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 4. 2004 na 30. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 514/1, který byl rozeslán 6. 4. 2004 v 15:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 5. 2004 na 31. schůzi. Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (hlasování č. 107, usnesení č. 1137).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 514/2, který byl rozeslán 18. 6. 2004 v 12:20.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 6. 2004 na 33. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 276, usnesení č. 1224).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 7. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 399, dokument 399/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 7. 2004 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ing. Pavel Janata) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Josef Zoser), Výbor pro záležitosti Evropské unie (Ing. Adolf Jílek).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 28. 7. 2004 a přijal usnesení č. 114, které bylo rozdáno jako tisk 399/1 (schvaluje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 28. 7. 2004 a přijal usnesení č. 177, které bylo rozdáno jako tisk 399/2 (schvaluje).
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 28. 7. 2004 a přijal usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako tisk 399/3 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 7. 2004 na 17. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 510).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 8. 2004.
  Prezident zákon nepodepsal a 23. 8. 2004 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 514/3.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 514/4.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 24. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 102, usnesení č. 1275).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 10. 2004.

Zákon vyhlášen 22. 10. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 184 pod číslem 537/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Kriminalita

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Obrana a bezpečnost, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: evropský zatýkací rozkaz, mezinárodní trestní právo, obchodování s lidmi, organizovaný zločin, osobní zbraň, politické násilí, státní převrat, střelná zbraň a střelivo, terorismus, trestný čin proti lidskosti

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)