Sněmovní tisk 513
V.n.ústav. z. Listina základních práv a svobod - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 11. 2003.
Zástupce navrhovatele: Čermák Karel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 513/0 dne 13. 11. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 11. 2003 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: JUDr. Vlasta Parkanová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 18. 12. 2003 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 875).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona v obecné rozpravě 2. 4. 2004 zamítnut na 30. schůzi (hlasování č. 217, usnesení č. 1028).Hesla věcného rejstříku: Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: evropský zatýkací rozkaz, Charta lidských práv, lidská práva, trestní stíhání, ústava, vydání

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)