Sněmovní tisk 505
V.n.z o Celní správě ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 11. 2003.
Zástupce navrhovatele: Sobotka Bohuslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 505/0 dne 12. 11. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 11. 2003 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Svoboda a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 28. 11. 2003 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 781).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 2. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 505/1 (pozměňovací návrhy).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 2. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 505/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 505/3, který byl rozeslán 13. 2. 2004 v 13:10.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 2. 2004 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 509, usnesení č. 945).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 12. 3. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 302, dokument 302/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 3. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Emil Škrabiš).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 31. 3. 2004 a přijal usnesení č. 258, které bylo rozdáno jako tisk 302/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 1. 4. 2004 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 376).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 4. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 4. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 4. 2004.

Zákon vyhlášen 23. 4. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 62 pod číslem 185/2004 Sb.Související tisk: 506 (Novela z. o Celní správě ČR - související).


Hesla věcného rejstříku: Celnictví, cla

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Obchod, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: celní politika, celní právo, celník, ústřední orgány státní správyISP (příhlásit)