Sněmovní tisk 500
V.n.z. o min. pož. na bezp. a ochr. zdraví na staveništích - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 11. 2003.
Zástupce navrhovatele: Škromach Zdeněk.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 500/0 dne 11. 11. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 11. 2003 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Krajíček a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 12. 12. 2003 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 819).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 3. 2004 na 30. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 3. 2004 na 30. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 500/2, který byl rozeslán 24. 3. 2004 v 17:05.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 31. 3. 2004 na 30. schůzi. Návrh zákona nebyl schválen (hlasování č. 148).Hesla věcného rejstříku: Bezpečnost práce

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost při práci, stavebnictví, úrazová prevence, zdraví na pracovišti

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)