Sněmovní tisk 498
V.n.z. o vinohradnictví a vinařství - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 11. 2003.
Zástupce navrhovatele: Palas Jaroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 498/0 dne 13. 11. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 11. 2003 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: Ing. Ladislav Skopal a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 18. 12. 2003 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 871).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 2. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 498/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 3. 2004 na 30. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 3. 2004 na 30. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 498/2, který byl rozeslán 24. 3. 2004 v 18:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 3. 2004 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 113, usnesení č. 995).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 6. 4. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 329, dokument 329/0.

 • O

  Organizační výbor dne 6. 4. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jan Fencl) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Vladimír Železný), Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova (Ing. Jan Fencl).

 • V
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 15. 4. 2004 a přijal usnesení č. 218, které bylo rozdáno jako tisk 329/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 28. 4. 2004 a přijal usnesení č. 280, které bylo rozdáno jako tisk 329/1 (schvaluje).
  • Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova projednal návrh dne 28. 4. 2004 a přijal usnesení č. 53, které bylo rozdáno jako tisk 329/3 (konstatuje).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 4. 2004 na 15. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 422).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 5. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 5. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 5. 2004.

Zákon vyhlášen 28. 5. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 105 pod číslem 321/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Vinohradnictví a vinařství

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Obchod, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: hroznové víno, vinice, víno, vinohradnictví

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)