Sněmovní tisk 481
V.n.z. o přezk.hosp.územn.sam.celků - související

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 10. 2003.
Zástupce navrhovatele: Sobotka Bohuslav.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 5. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 369, dokument 369/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 5. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ivan Adamec) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Pavel Eybert).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 2. 6. 2004 a přijal usnesení č. 310, které bylo rozdáno jako tisk 369/1 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 2. 6. 2004 a přijal usnesení č. 89, které bylo rozdáno jako tisk 369/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 10. 6. 2004 na 16. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 465).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 6. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 7. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 7. 2004.

Zákon vyhlášen 19. 7. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 138 pod číslem 421/2004 Sb.Související tisk: 480 (V.n.z. o přezkoumávání hospodaření územn.samosp. celků).


Hesla věcného rejstříku: Samospráva

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Politika, Školství

Deskriptory EUROVOCu: audit, finanční kontrola, finanční předpisy, hospodaření města, region, regionální hospodářství, regionální politika, sdružování měst a obcí, společná správa obcí, správní celek, veřejné finance

Navržené změny předpisů (8)ISP (příhlásit)