Sněmovní tisk 465
Novela z. o dani silniční - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 10. 2003.
Zástupce navrhovatele: Sobotka Bohuslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 465/0 dne 2. 10. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 10. 2003 (usnesení č. 189). Určil zpravodaje: Ing. Miloslav Vlček a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 10. 12. 2003 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 810).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 5 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 12. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 465/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 12. 2003 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 12. 2003 na 23. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 465/2, který byl rozeslán 17. 12. 2003 v 14:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 12. 2003 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 932, usnesení č. 867).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 30. 12. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 240, dokument 240/0.

 • O

  Organizační výbor dne 5. 1. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (František Kopecký) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Ing. Jiří Skalický).

 • V
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 14. 1. 2004 a přijal usnesení č. 152, které bylo rozdáno jako tisk 240/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 1. 2004 a přijal usnesení č. 218, které bylo rozdáno jako tisk 240/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 1. 2004 na 13. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 312).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 28. 1. 2004 poslancům jako tisk 465/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 28. 1. 2004 poslancům jako tisk 465/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 11. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 58, usnesení č. 904).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 2. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 2. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 3. 3. 2004.

Zákon vyhlášen 5. 3. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 32 pod číslem 102/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: daň z motorových vozidel, daňová úleva, ekologické vozidlo, kombinovaná doprava

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)