Sněmovní tisk 451
V.n. z. o nakládání se surovými diamanty

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 9. 2003.
Zástupce navrhovatele: Sobotka Bohuslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 451/0 dne 12. 9. 2003.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 9. 2003 (usnesení č. 184). Určil zpravodaje: Ing. Miloš Melčák, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 22. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 22. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 681).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 5 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 10. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 451/1 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 451/2, který byl rozeslán 30. 10. 2003 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 31. 10. 2003 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 485, usnesení č. 745).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 11. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 185, dokument 185/0.

 • O

  Organizační výbor dne 5. 11. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (František Kopecký).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 13. 11. 200 a přijal usnesení č. 8, které bylo rozdáno jako tisk 185/1 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 3. 12. 2003 na 12. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 258).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 12. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 12. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 12. 2003.

Zákon vyhlášen 19. 12. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 147 pod číslem 440/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Obchod zahraniční

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Obchod, Peněžnictví a pojišťovnictví, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: dovoz, dovozní povolení, drahokamy, vývoz, vývozní povolení

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)