Sněmovní tisk 424
Novela z. o trestním řízení soudním - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 8. 2003.
Zástupce navrhovatele: Čermák Karel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 424/0 dne 8. 8. 2003.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 21. 8. 2003. Určil zpravodaje: JUDr. Vlasta Parkanová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 27)

 • 1

  Čtení proběhlo 31. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 742).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 424/2, který byl rozeslán 18. 2. 2004 v 12:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 3. 2004 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 555, usnesení č. 960).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 12. 3. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 308, dokument 308/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 3. 2004 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ing. Pavel Janata) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Ing. Adolf Jílek).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 24. 3. 2004 a přijal usnesení č. 87, které bylo rozdáno jako tisk 308/1 (schvaluje).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 31. 3. 2004 a přijal usnesení č. 199, které bylo rozdáno jako tisk 308/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 4. 2004 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 392).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 4. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 4. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 4. 2004.

Zákon vyhlášen 7. 5. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 91 pod číslem 283/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Řád trestní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: kompetence soudce, ombudsman, trestní právo, trestní řízení

Navržené změny předpisů (5):

CitaceZměnaPředpisOd
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád)424/0
269/1994novelizujeZákon o Rejstříku trestů424/0
349/1999novelizujeZákon o Veřejném ochránci práv424/0
265/2001novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony424/2
6/2002novelizujeZákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)424/0


ISP (příhlásit)