Sněmovní tisk 416
Novela z. o ochraně hosp. soutěže

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Ing. Ladislav Skopal předložil sněmovně návrh zákona 25. 7. 2003.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 416/0 dne 30. 7. 2003.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 7. 2003. Vláda zaslala stanovisko 13. 8. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 8. 2003 jako tisk 416/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 21. 8. 2003. Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Plachý a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 27)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 27. 11. 2003 na 23. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 774).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 6. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 416/2 (komplexní pozměňující návrh).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 6. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 416/3 (komplexní pozměňující návrh).
  • Výbor pro evropské záležitosti projednal navíc návrh zákona a vydal 16. 6. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 416/4 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 416/5, který byl rozeslán 24. 6. 2004 v 12:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 6. 2004 na 33. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 348, usnesení č. 1232).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 15. 7. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 388, dokument 388/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 7. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Emil Škrabiš) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Stanislav Bělehrádek), Výbor pro záležitosti Evropské unie (Ing. Helena Rögnerová).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 21. 7. 2004 a přijal usnesení č. 339, které bylo rozdáno jako tisk 388/1 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 21. 7. 2004 a přijal usnesení č. 98, které bylo rozdáno jako tisk 388/2 (schvaluje).
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 4. 8. 2004 a přijal usnesení č. 278, které bylo rozdáno jako tisk 388/3 (zamítá).
 • S

  Návrh projednán dne 5. 8. 2004 na 17. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 516).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 8. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 8. 2004.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 8. 2004.

Zákon vyhlášen 7. 9. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 166 pod číslem 484/2004 Sb.



Hesla věcného rejstříku: Ochrana průmyslového vlastnictví, Soutěž hospodářská

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan

Deskriptory EUROVOCu: kontrola restriktivních praktik, soutěžní politika, soutěžní právo

Navržené změny předpisů (3)



ISP (příhlásit)