Sněmovní tisk 411
Nov. z. o posk. stát. záruky ČR na zaj.úvěru - EUROFIMA

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Ludvík Hovorka, Ivo Vykydal, Jaromír Schling, Miroslav Kapoun, Marian Bielesz, Pavel Hojda, Karel Vymětal) předložila sněmovně návrh zákona 25. 7. 2003.
Zástupce navrhovatele: Hovorka Ludvík a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 411/0 dne 28. 7. 2003.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 7. 2003. Vláda zaslala stanovisko 13. 8. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 8. 2003 jako tisk 411/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 21. 8. 2003. Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Gongol, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 27)

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 22. 10. 2003 na 22. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 22. 10. 2003 na 22. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 682).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 5 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 10. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 411/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 411/3, který byl rozeslán 29. 10. 2003 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 31. 10. 2003 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 435, usnesení č. 741).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 11. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 184, dokument 184/0.

 • O

  Organizační výbor dne 5. 11. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Robert Kolář) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Josef Kaňa).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 11. 2003 a přijal usnesení č. 157, které bylo rozdáno jako tisk 184/1 (nezabývat se).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 12. 11. 2003 a přijal usnesení č. 99, které bylo rozdáno jako tisk 184/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 11. 2003 na 11. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 245).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 11. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 11. 2003.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 11. 2003.

Zákon vyhlášen 27. 11. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 130 pod číslem 399/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Železnice

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Národní hospodářství, Peněžnictví a pojišťovnictví

Deskriptory EUROVOCu: investiční úvěr, kolejové vozidlo, záruka úvěru, železniční park

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)