Sněmovní tisk 401
Novela z. o stavebním spoření - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 7. 2003.
Zástupce navrhovatele: Sobotka Bohuslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 401/0 dne 11. 7. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 7. 2003 (usnesení č. 171). Určil zpravodaje: Ing. Jan Mládek, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 22., 24. 7. 2003 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 624).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 9. 2003 na 20. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 9. 2003 na 20. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 401/3, který byl rozeslán 24. 9. 2003 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 9. 2003 na 20. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 146, usnesení č. 660).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 15. 10. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 175, dokument 175/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 10. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Mgr. Soňa Paukrtová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Pavel Eybert).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh a přijal usnesení č. 40, které bylo rozdáno jako tisk 175/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 29. 10. 2003 a přijal usnesení č. 150, které bylo rozdáno jako tisk 175/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 5. 11. 2003 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 223).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 11. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 11. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 11. 2003.

Zákon vyhlášen 12. 12. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 139 pod číslem 423/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Spoření

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Politika, Pracovní síla, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: bytová politika, finanční pomoc, hypoteční banka, hypotekární úvěr, státní podpora, stavební výpomoc

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)