Sněmovní tisk 397
Novela z. o stát. sociální podpoře

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 7. 2003.
Zástupce navrhovatele: Škromach Zdeněk.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 8. 10. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 172, dokument 172/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 10. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Josef Novotný) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Josef Vaculík), Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Vladimír Schovánek).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 22. 10. 2003 a přijal usnesení č. 33, které bylo rozdáno jako tisk 172/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 10. 2003 a přijal usnesení č. 139, které bylo rozdáno jako tisk 172/2 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 29. 10. 2003 a přijal usnesení č. 42, které bylo rozdáno jako tisk 172/3 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 6. 11. 2003 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 229).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 11. 2003.
  Prezident zákon nepodepsal a 27. 11. 2003 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 397/4.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 397/5.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 11. 12. 2003 na 23. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 755, usnesení č. 813).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 12. 2003.

Zákon vyhlášen 22. 12. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 150 pod číslem 453/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Dávky, Potřebnost sociální

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: rodinné přídavky, sociální zabezpečení, správní pravomoc

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)