Sněmovní tisk 392
V. n. z. o výši platu představitelů st. moci po léta 2004-6

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 7. 2003.
Zástupce navrhovatele: Škromach Zdeněk.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 392/0 dne 9. 7. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 7. 2003 (usnesení č. 171). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Václavek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 22., 24. 7. 2003 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 632).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 9. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 392/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 9. 2003 na 20. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 9. 2003 na 20. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 392/2, který byl rozeslán 25. 9. 2003 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 9. 2003 na 20. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 217, usnesení č. 668).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 8. 10. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 173, dokument 173/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 10. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jan Fencl) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ing. Ondřej Feber).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 10. 2003 a přijal usnesení č. 141, které bylo rozdáno jako tisk 173/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 23. 10. 2003 a přijal usnesení č. 50, které bylo rozdáno jako tisk 173/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 6. 11. 2003 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 230).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 11. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 11. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 11. 2003.

Zákon vyhlášen 12. 12. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 139 pod číslem 427/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Mzdy, odměna za práci

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: finanční příjem členů parlamentu, mzda, odměňování, poslanec parlamentu, poslanecká dieta, soudce a státní zástupce, státní úředník, veřejná funkce

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)