Sněmovní tisk 391
Novela z. o službě stát. zaměstnanců

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 7. 2003.
Zástupce navrhovatele: Škromach Zdeněk.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 391/0 dne 9. 7. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 7. 2003 (usnesení č. 171). Určil zpravodaje: Ing. Lucie Talmanová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 22., 24. 7. 2003 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 631).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 9. 2003 na 20. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 9. 2003 na 20. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 391/2, který byl rozeslán 25. 9. 2003 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 9. 2003 na 20. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 209, usnesení č. 667).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 15. 10. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 177, dokument 177/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 10. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Jan Hadrava) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ivan Adamec), Výbor pro evropskou integraci (Miroslav Škaloud).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 22. 10. 2003 a přijal usnesení č. 37, které bylo rozdáno jako tisk 177/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 29. 10. 2003 a přijal usnesení č. 7, které bylo rozdáno jako tisk 177/2 (záznam z jednání).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 30. 10. 2003 a přijal usnesení č. 113, které bylo rozdáno jako tisk 177/3 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 6. 11. 2003 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 236).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 11. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 26. 11. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 12. 2003.

Zákon vyhlášen 12. 12. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 139 pod číslem 426/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Mzdy, odměna za práci

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Pracovní síla, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: odměňování, státní úředník, státní zaměstnanec, statut zaměstnance, veřejná funkce

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)