Sněmovní tisk 387
Novela z. o jednacím řádu Senátu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  Jiří Stodůlka předložil Senátu návrh zákona 28. 3. 2003. Návrh zákona rozeslán dne 28. 3. 2003 senátorům jako tisk 76/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 4. 2003 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ing. Pavel Janata) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MVDr. Jiří Liška), Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Daniel Kroupa), Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Milan Balabán), Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Stanislav Bělehrádek), Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MUDr. Tomáš Julínek), Výbor pro evropskou integraci (Ing. Helena Rögnerová), Mandátový a imunitní výbor (Jan Hadrava).

 • V
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 24. 4. 2003 a přijal usnesení č. 53 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 30. 4. 2003 a přijal usnesení č. 66 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 14. 5. 2003 a přijal usnesení č. 65, které bylo rozdáno jako tisk 76/2 (schvaluje).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 14. 5. 2003 a přijal usnesení č. 18, které bylo rozdáno jako tisk 76/3 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 14. 5. 2003 a přijal usnesení č. 55, které bylo rozdáno jako tisk 76/5 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 15. 5. 2003 a přijal usnesení č. 24, které bylo rozdáno jako tisk 76/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 5. 2003 a přijal usnesení č. 77, které bylo rozdáno jako tisk 76/4 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 15. 5. 2003 a přijal usnesení č. 51, které bylo rozdáno jako tisk 76/6 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 20. 5. 2003 a přijal usnesení č. 21, které bylo rozdáno jako tisk 76/7 (pozměňovací návrhy).

  Pozměňovací návrhy byly rozdány jako tisk 76/8.
  Pozměňovací návrhy byly rozdány jako tisk 76/9.

 • S

  Návrh zařazen na 6. schůzi Senátu.
  Senát projednání návrhu dne 29. 5. 2003 odročil (usnesení č. 141).
  Návrh projednán dne 26. 6. 2003 na 7. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 151).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 2. 7. 2003.
Zástupce navrhovatele: Stodůlka,Janata.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 387/0 dne 4. 7. 2003.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 7. 2003.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 21. 8. 2003. Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Křeček a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 27)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 24. 10. 2003 na 22. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 694).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 387/5, který byl rozeslán 25. 2. 2004 v 10:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 2. 2004 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 462, usnesení č. 940).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 12. 3. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 310, dokument 310/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 3. 2004 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ing. Pavel Janata) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Ing. Helena Rögnerová), Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury.

 • V
  • Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury projednal návrh dne 19. 3. 2004 a přijal usnesení č. 11, které bylo rozdáno jako tisk 310/2 (doporučuje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 24. 3. 2004 a přijal usnesení č. 89, které bylo rozdáno jako tisk 310/1 (schvaluje).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 24. 3. 2004 a přijal usnesení č. 195, které bylo rozdáno jako tisk 310/3 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 3. 2004 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 369).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 4. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 4. 2004.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 4. 2004.

Zákon vyhlášen 16. 4. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 57 pod číslem 172/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Řád jednací

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: horní komora, jednací řád, jednací řád parlamentu, legislativní proces, parlamentní dokument, právní spolupráce

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)