Sněmovní tisk 312
V.n.z. o rybářství - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 4. 2003.
Zástupce navrhovatele: Palas Jaroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 312/0 dne 30. 4. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 4. 2003 (usnesení č. 133). Určil zpravodaje: Ing. Josef Mandík a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 470).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 8. 10. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 312/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 312/2, který byl rozeslán 29. 10. 2003 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 11. 2003 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 193, usnesení č. 764).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 30. 12. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 245, dokument 245/0.

 • O

  Organizační výbor dne 5. 1. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Josef Vaculík) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Vladimír Schovánek), Výbor pro evropskou integraci (Miroslav Škaloud).

 • V
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 14. 1. 2004 a přijal usnesení č. 150, které bylo rozdáno jako tisk 245/2 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 14. 1. 2004 a přijal usnesení č. 55, které bylo rozdáno jako tisk 245/3 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 1. 2004 a přijal usnesení č. 10, které bylo rozdáno jako tisk 245/1 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 21. 1. 2004 na 13. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 294).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 28. 1. 2004 poslancům jako tisk 312/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 28. 1. 2004 poslancům jako tisk 312/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 10. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 47, usnesení č. 901).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 2. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 2. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 3. 3. 2004.

Zákon vyhlášen 5. 3. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 32 pod číslem 99/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Rozpočet, Rybářství

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Politika, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: chov ryb, mořský rybolov, regulace rybolovu, rybářská politika, rybářský průmysl, rybolovná oblast, sladkovodní rybolov

Navržené změny předpisů (9)ISP (příhlásit)