Sněmovní tisk 301
N.z. o zásluhách Edvarda Beneše

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jitka Gruntová, Radko Martínek, Karel Šplíchal) předložila sněmovně návrh zákona 24. 4. 2003.
Zástupce navrhovatele: Gruntová, Martínek, Šplíchal.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 301/0 dne 24. 4. 2003.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 4. 2003. Vláda zaslala stanovisko 21. 5. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 5. 2003 jako tisk 301/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 5. 2003 (usnesení č. 143). Určil zpravodaje: Mgr. Václav Nájemník a navrhl přikázat k projednání výborům: Petiční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 6. 2003 na 18. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 541).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 301/4, který byl rozeslán 17. 10. 2003 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 2. 2004 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 170, usnesení č. 920).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 3. 3. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 285, dokument 285/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 3. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Martin Mejstřík) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Jaromír Volný).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 17. 3. 2004 a přijal usnesení č. 169, které bylo rozdáno jako tisk 285/1 (zamítá).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 24. 3. 2004 a přijal usnesení č. 85, které bylo rozdáno jako tisk 285/2 (zamítá).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 3. 2004 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 360).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 31. 3. 2004 poslancům jako tisk 301/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 31. 3. 2004 poslancům jako tisk 301/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 13. 4. 2004 na 30. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 472, usnesení č. 1078).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 4. 2004.
  Prezident zákon v zákonné lhůtě nepodepsal a nevrátil zpět sněmovně.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 6. 5. 2004.

Zákon vyhlášen 14. 5. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 96 pod číslem 292/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Vyznamenání

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika

Deskriptory EUROVOCu: hlava státuISP (příhlásit)