Sněmovní tisk 295
V.n.z. o dluhopis. programu - výstavba dálnice D47

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 4. 2003.
Zástupce navrhovatele: Sobotka Bohuslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 295/0 dne 23. 4. 2003.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 4. 2003 (usnesení č. 128). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kocourek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 16. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 16. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 458).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 5 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 5. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 295/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 5. 2003 na 16. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 22. 5. 2003 na 16. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 318, usnesení č. 511).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 3. 6. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 104, dokument 104/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 6. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (František Kopecký).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 6. 2003 a přijal usnesení č. 86, které bylo rozdáno jako tisk 104/1 (nezabývat se).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 6. 2003 na 7. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 146).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 7. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 7. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 7. 2003.

Zákon vyhlášen 31. 7. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 79 pod číslem 220/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Peněžnictví a pojišťovnictví

Deskriptory EUROVOCu: dálnice, emise cenných papírůISP (příhlásit)