Sněmovní tisk 284
V. n. z. o Ústavním soudu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 4. 2003.
Zástupce navrhovatele: Karel Čermák.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 284/0 dne 8. 4. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 4. 2003 (usnesení č. 119). Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Křeček a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 16. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 447).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 284/2, který byl rozeslán 23. 10. 2003 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 4. 11. 2003 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 578, usnesení č. 749).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 11. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 216, dokument 216/0.

 • O

  Organizační výbor dne 18. 11. 2003 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ing. Jiří Stodůlka).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 26. 11. 2003 a přijal usnesení č. 57, které bylo rozdáno jako tisk 216/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 12. 2003 na 12. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 275).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 12. 2003.
  Prezident zákon nepodepsal a 12. 1. 2004 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 284/3.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 284/4.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 10. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 38, usnesení č. 897).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 2. 2004.

Zákon vyhlášen 19. 2. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 26 pod číslem 83/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ústavní soud

Deskriptory EUROVOCu: Evropský soud pro lidská práva, lidská práva, odvolání, právní systém, ústavní soud

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)