Sněmovní tisk 272
N. z. o dani dědické, darovací a dani z přev. nemovitostí

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Hynek Fajmon, Walter Bartoš) předložila sněmovně návrh zákona 20. 3. 2003.
Zástupce navrhovatele: Fajmon Hynek a Bartoš Waltr.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 272/0 dne 24. 3. 2003.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 3. 2003. Vláda zaslala stanovisko 25. 4. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 4. 2003 jako tisk 272/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 4. 2003 (usnesení č. 133). Určil zpravodaje: Ladislav Šustr a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 16. 5. 2003 na 16. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 95, usnesení č. 453).Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Deskriptory EUROVOCu: aplikace zákona, daň z převodu vlastnictví

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)